CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BAN LIÊN LẠC AN PHÚ

Định vị thương hiệu

 

  Tên gọi đầy đủ:     Ban Liên Lạc Giáo Viên - Sinh Viên An Phú


  Tên gọi ngắn ngọn:  Ban Liên Lạc An Phú


  Tên viết tắt:                 BLL An Phú


  Năm thành lập:          22/12/2004


  Giá trị cốt lỗi:              Nơi của niềm vui và chia sẽ